متریال و قیمت چهارپهلو ترانس

متریال مورد استفاده جهت تولید چهارپهلو ترانس به طور عمده میلگرد کلاف با گرید SAE 1006 و SAE 1008 و RST 34 و RST 37 می باشد که در گروه فولادهای کم کربن دسته بندی می شوند و به کارگیری هرکدام روی قیمت نهایی چهارپهلو ترانس اثر گذار است.